De films op deze site zijn gemaakt in 2008. In 2010 begon de berichtgeving rondom (seksueel) misbruik door kloosterlingen op gang te komen. Stichting Verhalis wil benadrukken, dat de keuze voor deze kloosterlingen en hun verhalen los staat van de (mogelijke) ontwikkelingen sinds begin 2010. De getoonde verhalen laten allen een verschillend facet van het kloosterleven zien en passen als zodanig in de totale serie ‘Kloosterverhalen’.

 
 

Kloosterverhalen

     
   

Tafeldekken - Zr. Julia van de Laar

Zuster Julia was graag ziekenzuster geworden, maar ze had het niet voor het zeggen. Haar werd een plaats in de kloosterkeuken toegewezen waar ze met liefde iedere dag nieuwe maaltijden klaarmaakte.

Julia dekt voor ons de tafel zoals dat jarenlang bij de Zusters van Liefde gedaan werd.

 
         
   

Warmhartigheid - Zr. Mathilde Beerkens

Mathilde trad aan het einde van de oorlog in bij de Zusters van Liefde in Tilburg.  Haar intrede betekende een afscheid van haar familie voor vele jaren. Ze miste de hoogte- en dieptepunten in de levens van haar ouders en zusjes.

Mathilde vindt het jammer dat ze de barmhartigheid – zij noemt het warmhartigheid – die de congregatie voorstaat niet mocht wijden aan haar eigen familie. Nu probeert zij nog iets van de verloren jaren in te halen.
 
         
   

Verliefd - Fr. Eugenius van Dongen

Als jonge man had frater Eugenius een meisje op wie hij verliefd was. Met Ria wilde hij wel verder. Maar toch was er iets anders wat hem trok: het klooster.
Eugenius en Ria volgden beiden hun hart en traden direct na de oorlog in.

Pas na vijfentwintig jaar zagen ze elkaar weer. De liefde was er nog steeds.
 
         
   

Pepermuntje - Fr. Andre de Veer

Op zijn allereerste schooldag werd de kleine André opgevangen door zuster Josepha. Toen wist hij direct wat hij wilde worden: zuster! Josepha maakte diepe indruk op André, vooral toen zij hem troostte met een stukje pepermunt. Tot op de dag van vandaag draagt frater André de herinnering aan die dag met zich mee.

 
         
   

Kattenkwaad - Zr. Tarcise Lippus

Het leven in het klooster kan wel eens saai zijn voor jonge zusters. En ook al ben je nog zo religieus, soms wil je gewoon eens gek doen.

 
         
   

Beeldenstorm - Jan Verhallen

In de vijftiger jaren veranderden de opvattingen binnen de rooms-katholieke Kerk. Jonge religieuzen verruilden traditionele normen voor een meer modern godsbeeld. Deze wereldwijde ontwikkeling uitte zich ook in de religieuze kunst in kerken en kloosters. Jan Verhallen zag als jonge frater de kerk veranderen en beleefde de botsing tussen oude waarden en nieuwe opvattingen.

 
         
   

Kloosternaam - Zr. Tarcise Lippus

Intreden in een klooster betekent een nieuwe naam aannemen. Maar wat is een goede naam? Sommige namen zijn al ‘bezet’, andere zijn niet geschikt. Zuster Tarcise vertelt over de keuze van haar religieuze naam. Een naam die staat voor moed en kracht. Een naam waarmee je op weg kunt gaan om de wereld beter te maken.

 
         
   

Kloostercel - Zr. Julia van de Laar

“De kloostercel was klein, maar je was met alles toen tevreden”. Zuster Julia weet nog precies hoe haar kamertje eruit zag in het klooster bij de Zusters van Liefde. Het bed van stro, de kast met zakdoeken en mutsjes maar ook de oude kom voor de dagelijkse wasbeurt. De soberheid van de kloostercel was tekenend voor het leven als zuster. “Maar ik ben er nooit ongelukkig door geweest."

 
Terug