Over verhalis

Stichting Verhalis verzamelt herinneringen en verhalen.
Ieder mens bewaart een schat aan kleurrijke herinneringen, die de moeite waard zijn om verteld te worden.
We spiegelen ons aan levensverhalen van anderen.
We verwonderen ons, zetten ons af, of worden geïnspireerd door deze verhalen.
Stichting Verhalis wil deze verhalen verfilmen of verbeelden om ze voor volgende generaties te bewaren.

Verhalis zet zelf projecten op, of denkt mee met andere initiatieven.

We maken bijvoorbeeld een game over de tachtigjarige oorlog in Breda, een serie kloosterverhalen met de laatste kloosterlingen in Nederland, of een landartproject langs het traject van de Dodendraad, die 100 jaar  geleden in het grensgebied tussen Nederland en België werd geplaatst.

Of we vragen bewoners van huisnummers 13 naar hun geluksmoment.
Bij al onze projecten staat het levensverhaal steeds centraal.

 
kloosterverhalen - 1.jpg