kloosterverhalen

Stichting Verhalis is in 2008 gestart met het vastleggen van een serie kloosterverhalen voor volgende generaties. In deze kloosterverhalen worden herinneringen en levensverhalen van kloosterlingen verbeeld. De korte verhalen geven een kleurrijk beeld van het kloosterleven, zoals dat de afgelopen eeuw in Nederland en Vlaanderen is beleefd door kloosterlingen van diverse ordes en congregaties. Deze verhalen maken deel uit van een snel verdwijnende of veranderende katholieke identiteit.
Het feit dat de gemiddelde leeftijd van kloosterlingen rond de 85 ligt, geeft de urgentie van dit project aan. Over slechts enkele jaren kunnen deze verhalen niet meer live worden verteld. 

Onder de noemer Kloosterverhalen vallen reeds vijf series:

 • 8 Tilburgse kloosterverhalen

 • 'De verstoorde orde', kloosterverhalen uit de oorlog

 • 17 Brabantse kloosterverhalen

 • Brabantse kloosterverhalen, deel 2

 • een 10-delige serie over de Franciscanessen van Veghel

Brabantse kloosterverhalen
In november 2011 ging een nieuwe serie kloosterverhalen onder grote belangstelling in première in het Jan van Besouwhuis in Goirle. De twee voorstellingen waren volledig uitverkocht. Aan de reacties in de zaal te horen leefde men volop mee met de soms grappige dan weer ontroerende en altijd oprechte verhalen van Brabantse kloosterlingen.

Bekijk de films:

Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes, Eindhoven, Br. Jan van der Steen
Benedictinessen, Oosterhout, Anneke Brandt
Carmelitessen, Oirschot, Zr. Helena Kox
Clarissen Coletinen, Someren, Zr. Angeluccia Vos
Congregatie van de Heilige Geest, Kameroen, Br. Jules Habets
Congregatie van de Heilige Geest, Gemert, Pater Frans Wijnen
Congregatie van de Heilige Geest, Gemert, Pater Piet Delisse
Fraters van Tilburg CMM, Tilburg, Fr. Andre de Veer
Fraters van Tilburg CMM, Tilburg, Jan Verhallen
Fraters van Tilburg CMM, Tilburg, Marius van den Boom
Minderbroeders Kapucijnen, Breda, Pater Savio Nederstigt
Minderbroeders Kapucijnen, Tilburg, Br. Anianus Snik
Minderbroeders Kapucijnen, Tilburg, Pater Harrie van den Bosch deel 1
Minderbroeders Kapucijnen, Tilburg, Pater Harrie van den Bosch deel 2
Missionaris van het Heilig Hart, Tilburg, Gerrit Poels
Montfortanen,  Oirschot, Pater Jo van Osch
Priesters van het Heilig Hart, Asten, Pater Wim van Gennip
Trappistinnen, Berkel-Enschot, Zr. Gabriël Dijkman
Trapistinnen, Berkel-Enschot, Zr. Hadewych Zomerdijk
Visitandinnen, Tilburg, Zr. Elisabeth van Dongen
Zusters van liefde SCMM, Tilburg,  Zr. Mathilde Beerkens
Zusters van liefde SCMM, Tilburg,  Zr. Tarcise Lippus deel 1
Zusters van liefde SCMM, Tilburg, Zr. Tarcise Lippus deel 2
Zusters van liefde SCMM, Tilburg, Zr. Julia van de Laar deel 1
Zusters van liefde SCMM, Tilburg,  Zr. Julia van de Laar deel 2
Zusters van liefde SCMM, Tilburg, Zr. Bernadet Vankan en Zr. Franciska Swanen
Zusters van liefde SCMM, Venlo, Zr. Geertrude van de Leur
Bekijk hier de trailer
Serie Franciscanessen van Veghel


Media overzicht:

 • 'Lieropse cineaste maakt film over kloosterleven' op Siris.nl

 • 'Bredase pater speelt rol in korte film' op Bredavandaag.nl

 • 'Kloosterverhalen in documentaire' uit Stadsnieuws

 • 'Overste Eindhoven over sexueel misbruik' uit het Eindhovens Dagblad

 • 'Het gaat tegen mijn roeping in' uit het Eindhovens Dagblad

 • artikel in erfgoedtijdschrift InBrabant

 • interview VLOH radio met cursist Anne-Marie Holthausen

 • Artikel in Brabants Dagblad

De films zijn grotendeels gemaakt tijdens de documentaireworkshop van Stichting Verhalis, waarin acht beginnende filmmakers de kans kregen om onder begeleiding van documentairemakers Carine van Vugt en Jeroen Neus, ieder twee films te maken. De onderwerpen zijn zeer divers. 

Voor de Brabntse Kloosterverhalen heeft Verhalis subsidie ontvangen van de Provincie Noord Brabant, Prins Bernard Cultuurfonds, KNR-PIN, de Carmelitessen uit Oirschot en Lumineus.

8 Tilburgse kloosterverhalen
Zes beginnende filmmakers  en vijf jonge componisten hebben samen acht korte films gemaakt van zusters en fraters uit Tilburg. Het resultaat is acht inspirerende, informatieve, ontroerende en soms komische films. Klik hier om deze films te bekijken.

De films voor deze serie zijn gemaakt in 2008. 
In 2010 begon de berichtgeving rondom (seksueel) misbruik door kloosterlingen op gang te komen. Stichting Verhalis wil benadrukken, dat de keuze voor deze kloosterlingen en hun verhalen los staat van de (mogelijke) ontwikkelingen sinds begin 2010. De getoonde verhalen laten allen een verschillend facet van het kloosterleven zien en passen als zodanig in de totale serie ‘Kloosterverhalen’.

'De verstoorde orde', kloosterverhalen uit de oorlog
een project in opdracht van het ministerie van VWS in het kader van ‘Getuigen Verhalen’  ism dr. Marjet Derks van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Wat betekende de oorlog voor kloosterlingen? Hoe hebben zij de bezetting beleefd? Verhalis heeft acht getuigenverhalen van vrouwelijke religieuzen vastgelegd op film. Verteld door henzelf.

Het ministerie van VWS was geïnteresseerd in de verhalen van kloosterlingen uit één ervaringsgroep. We hebben daarom gekozen voor één congregatie. Na voorgesprekken met dertig zusters van liefde SCMM, hebben we acht zusters gekozen die in verschillende plaatsen werkzaam waren.
Uit deze interviews blijkt dat sommige zusters een steunende rol speelden door hun deuren open te zetten: voor vluchtelingen, gewonde soldaten, (joodse) onderduikers, maar ook, gedwongen, voor de bezetter. Het project heeft zichtbaar gemaakt hoe ze dat hebben ervaren en met welke spanningen dat, juist in de van nature besloten kloostergemeenschappen, gepaard ging.

De interviews die we hebben gefilmd zijn gedeponeerd in het nationale digitale archief DANS. Enkele van deze interviews heeft Verhalis tot korte films bewerkt.

 
kloosterverhalen - 1.jpg
kloosterverhalen - 1 (6).jpg
kloosterverhalen - 1 (5).jpg
met moeder_03.jpg
hengel - 1.jpg
b93af074dab14cfe7561fedc26fe7456.jpg